Podiatrie

Podiatrie je obor, který komplexně léčí chorobné stavy nohou a pátrá po příčině potíží celého pohybového aparátu.

podiatrie
Služby Podiatrické kliniky Zdravá noha jsou určeny pacientům, kteří mají bolesti nohou, trpí nemocemi, které mohou zhoršovat funkci dolních končetin, mají otlaky, mozoly, zarůstající nehty, deformity prstců, atd. Využíváme nejen erudici pracovníků centra, ale i vybavení moderními diagnostickými přístroji. Na základě analýzy nejen nohou, ale celého pohybového aparátu se po domluvě s pacientem přistupuje ke komplexní léčbě, případně je doporučováno chirurgické řešení a další pomocná vyšetření, které se provádějí na jiných pracovištích. Velmi vítáme spolupráci všech odborníků i firem, kteří zasahují svými postupy i technicky do léčby nohou a pohybového aparátu.
Prvopočátky podiatrické péče na našem pracovišti se datují do roku 1994, kdy jsme začali spolupracovat s novozélandským výrobcem termoplastických vložek do bot F.S.I. Ltd.
V roce 1998 začalo naše zdravotnické zařízení jako první v České republice poskytovat kromě neurologické a rehabilitační i komplexní podiatrickou péči.
V roce 2001 vzniklo na základě vytvoření týmu odborníků a investicemi do vybavení moderní technikou pod vedením zakladatele české podiatrie MUDr. Miroslava Havrdy Centrum komplexní péče o nohu „Zdravá noha“.

Další rozvoj nastal v roce 2007, kdy se firma MEDsport stala výhradním zástupcem německé firmy Schein, která patří k největším výrobcům a distributorům v oblasti vložek do bot, speciálních bot pro děti a dospělé a přístrojů na diagnostiku nohy v Evropě. Od roku 2014 máme k dispozici od firmy Schein nejmodernější techniku pro vyšetřování tlaků chodidel při stoji, chůzi i běhu. V roce 2015 jsme otevřeli specializovanou fyzioterapeuticko-podiatrickou ordinace pro děti a v roce 2017 další ordinaci pro vady postury a lokomce, kterou vedou vyškolení fyzioterapeuté. Za léta podiatrické praxe si získalo centrum „Zdravá noha“ v Hradci Králové výsadní postavení v České republice.
Našimi klienty jsou nejen vrcholoví sportovci z celého světa, ale tisíce pacientů z celé České republiky, Slovenska a máme již i klienty prakticky z celé Evropy a dokonce nás navštěvují pacienti z Ameriky, Asie a Austrálie.

V lednu 2019 jsme v Hradci Králové otevřeli Podiatrickou kliniku Zdravá noha - 1. pracoviště svého druhu v České a Slovenské republice.

Za dobu svého působení se stalo naše pracoviště s garancí České podiatrické společnosti hlavním školícím centrem podiatrie v České republice a na Slovensku, o čemž svědčí více než 1000 vyškolených odborníků.

nové logo VZP.jpg
 
     Jako velké ocenění kvality naší práce bereme
     od roku 2005 navázání exkluzivní spolupráce
      s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR,
     která jako první nabídla svým pacientům
     „refundaci“ podiatrických diagnostických
     metod našeho pracoviště.
   
V současné době má naše centrum 3 stupně péče:
 
 
První stupněm je podiatrický screening a péče o nohu.
Pracuje zde vyškolená zdravotní sestra, která na základním diagnostické přístroji – podoskopu s pomocí dvou webkamer provádí vyšetření nohou na skleněné desce. Dále umí pomoci nohám prostřednictvím přístrojové pedikúry, vyrábí silikonové korektory, řeší zarostlé nehty, doporučuje kosmetiku a nožní ortézy apod. Tyto metody jsou vhodné pro všechny, zejména pro diabetiky. V případě potřeby je pacient odeslán do ordinace fyzioterapeuta či lékaře. Jelikož jsou všechny metody nebolestivé, mohou je bez potíží i absolvovat malé děti. Pracoviště slouží také preventivně, stálí klienti přístrojové pedikúry obdrží na další ošetření slevové karty.
 
 
Druhým stupněm je kineziologickopodiatrické vyšetření vysokoškolským fyzioterapeutem.
Zde provádí VŠ fyzioterapeut vyšetření postury laserem a lokomoce na běhátku s terči dvěma kamerami. Po nasnímání pohybu 2D se využívá kineziologický software firmy Schein. Dále se provádí vyšetření nohou a plosek, nejprve systémem Podocam 2.0 (náš patent) a poté na scanneru vč. využití podiatrického softwaru (opět Schein). Nakonec se provádí vyšetření pohybového aparátu na lůžku, hodnotí se rozsah kloubní pohyblivosti, délka dolních končetin, stav svalů a vazů, apod. Na vyšetření samozřejmě navazují rehabilitační metody, cvičení nohou či návrh ortotické pomůcky, konzultace obutí, tejping, atd. Vyšetření se provádí ve spodním prádle a je zejména vhodné pro menší děti (od 3 let věku) a jako preventivní vyšetření u sportovců. V případě potřeby je pacient doporučen ke konzultaci u lékaře.
 
Třetím, nejvyšším stupněm je neuropodiatrické vyšetření lékařem.
Zde je kladen důraz na podrobnou anamnézu se zaměřením na nohy, je vhodné mít s sebou případné zdravotnické nálezy či výsledky z minulosti týkající se pohybového aparátu. Následuje vyšetření ve spodním prádle.
Nejprve se hodností postura, stav pohybového aparátu, dolních končetin a nohou na podoskopu, následuje 1D vyšetření na běhátku s terči, poté je pacient vyšetřován na lůžku a nakonec se provádí nejmodernější podiatrické vyšetření stoje a chůze na tenzometrické desce, kde se pomocí piezoelektrických krystralů hodnotí tlaky plosek. V případě potřeby se provádí i vyšetření termopodografické. Následuje závěr a doporučení podiatrických metod, které jsou k dispozici na našem pracovišti (vytvoření termoplastických vložek s korekcí, pedikúra, rehabilitace nohou …). Vždy je prováděna konzultace obutí, proto je vhodné mít sebou sešlapanou obuv.
Pokud je třeba obdrží pacient doporučení k dalšímu doplnění údajů o svém zdravotním stavu  (RTG, UZ, CT, NMR, sono) nebo je odeslán k dalšímu vyšetření (ortopedické, flebologické, diabetologické, dermatologické ...). Vyšetření je zcela nebolestivé, ale jelikož je nutná spolupráce pacienta, není vhodné pro malé děti a imobilní pacienty.

Kontakty

MUDr. Miroslav Havrda
Podiatrická klinika Zdravá noha
MEDsport Hradec Králové s.r.o.
V Lipkách 1233/18a
500 02 Hradec Králové